Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  1.jpg 20181120_085013.jpg Thuc_hanh_KNTV.png 20181022_155006.jpg TH_Lam_Son_4.jpg LS_1_long_den.png LS_1_hoi_thao.png LS_1_Dai_hoi_chi_bo.png IMG_7873_FILEminimizer.jpg TH_Lam_Son_10.png TH_Lam_Son_1.jpg Chu_de_den.flv DEN_TRUONG_CUNG_MUA_XUAN.flv Laohac.flv Xin_chu_Van_Mieu_WMV_V9_350_1_05457.flv 36191453770180_hoan.jpg 26195790_985349298292088_2986247839918294872_n.jpg Hoi_uc_thang_Tu_cua_nu_biet_dong_thanh_Sai_Gon.flv Nhay_cung_BiBi_Khan_gia_06__YouTube.flv KHAN_GIA_NHAY_CUNG_BiBi__SO_7__YouTube.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  HSG ANH 8 TRÍ ĐỨC 2020-2021

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:04' 16-10-2021
  Dung lượng: 57.0 KB
  Số lượt tải: 449
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ A
  Điểm (Bằngsố)


  Điểm (Bằngchữ)

  Chữ ký GK
  Số TT
  
  

  Lưu ý: Thí sinh làm bài trên giấy nháp trước khi chuyển câu trả lời vào bài làm.
  Question 1: (5pts)
  Write one word in each gap.
  1.We were waiting outside the stadium ………………… a long time before they finally let us in.
  2. I’ve got that correct ………………… DVD – it’s fantastic!
  3. I ran all the way home and I was just …………………time for my favorite programme.
  4. Everyone clapped when the singer came ………………… stage.
  5. At the cinema, Mum sat on the right, Dad sat on the left and I sat ………………… the middle.
  Complete by changing the form of the words in capitals when this is necessary.

  1.What is the name of that ………………… you were singing earlier. SING
  2. I started to learn piano, but I don’t think I’ve got much ………………… talent, to be honest. MUSIC
  3. My dad used to be really fit and was on his college ………………… team. ATHLETE
  4. When you were young, did you ever play in the street with other local …………………? CHILD
  5. Alan is studying to be an ………………… , but I don’t think he’s enjoying it. ACT

  Question 2: (4pts)
  Example: Unscramble the tiles to reveal a message.
  .
  
  L I S
  
  H I
  
  S E
  
  E N G
  
  A S Y
  
  
  E N G
  L I S
  H I
  S E
  A S Y
  .
  
  
  Unscramble the tiles to reveal a message.
  L V E
  
  M S E
  
  A S S
  
  T H E
  
  C H E
  
  J O Y
  
  C L
  
  E D
  
  
  S T
  
  F I R
  
  S A
  
  H E
  
  N T S
  
   E N
  
  
  
  S T
  
  
  T R Y
  
  M I S
  
  T H E
  
  T T
  
  U D E
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  F Y
  
  S A Y
  
   I S
  
  O U R
  
  G O O
  
   V E
  
  I N
  
  N O
  
  
  T I O
  
   E S
  
  T R O
  
  D .
  
  R Y
  
  D U C
  
  T H E
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  L E T
  
  G . U
  
  E T
  
  W A S
  
  S T
  
  U R N
  
  O T
  
  ‘ S
  
  
  H E
  
  P .
  
  T A K
  
  H I N
  
  O D
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  T E
  
  C C E
  
  E T
  
  A N D
  
  R T S
  
  E N N
  
  G A
  
  F A V
  
  
  M E S
  
   S O
  
  I S
  
   A R
  
  R .
  
  M Y
  
  O R I
  
  S P O
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Question 3: Complete the crossword. (5pts)
  Do this crossword puzzle.
  Across
  2. I want you to ………………… Unit 6 at the weekend because you’ve got a test on Monday. (6)
  4. Another word for ‘clever’ is ’. (5)
  6. What’s your favorite ………………… at school? (7)
  8. The other students were talking and laughing but Jamie ………………… on his work. (12)
  Down
  1. If you can do math problems in your head, then you’re good at ………………… arithmetic. (6)
  3. I got a ………………… of nineteen out of twenty in the test. (4)
  4. I’ll have to …………………for that book because I’ve no idea where it is. (6)
  5. Kelly didn’t know what to say so she ………………… before she answered. (9)
  7. Everyone uses their ………………… when they think. (5)  
  
  
  1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  4
  
  
  
  
  
  5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  Gửi ý kiến