Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  1.jpg 20181120_085013.jpg Thuc_hanh_KNTV.png 20181022_155006.jpg TH_Lam_Son_4.jpg LS_1_long_den.png LS_1_hoi_thao.png LS_1_Dai_hoi_chi_bo.png IMG_7873_FILEminimizer.jpg TH_Lam_Son_10.png TH_Lam_Son_1.jpg Chu_de_den.flv DEN_TRUONG_CUNG_MUA_XUAN.flv Laohac.flv Xin_chu_Van_Mieu_WMV_V9_350_1_05457.flv 36191453770180_hoan.jpg 26195790_985349298292088_2986247839918294872_n.jpg Hoi_uc_thang_Tu_cua_nu_biet_dong_thanh_Sai_Gon.flv Nhay_cung_BiBi_Khan_gia_06__YouTube.flv KHAN_GIA_NHAY_CUNG_BiBi__SO_7__YouTube.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ĐỀ CƯƠNG GIỮA KÌ 1 ANH 9

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:04' 17-10-2021
  Dung lượng: 90.7 KB
  Số lượt tải: 731
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ CƯƠNG GIỮA KÌ 1 ANH 9
  TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP UNIT 1 - 2 - 3
  I. Từ vựng tiếng Anh 9 Unit 1 2 3
  1. Từ vựng tiếng Anh Unit 1 lớp 9 Local Environment
  1. artisan /ɑtɪ:’zæn/ (n.): thợ làm nghề thủ công
  2. handicraft /’hændikrɑ:ft/ (n.): sản phẩm thủ công
  3. workshop /’wɜ:kʃɒp/ (n.): xưởng, công xưởng
  4. attraction /ə’trækʃn/ (n.): điểm hấp dẫn
  5. preserve /prɪ’zɜ:v/ (v.): bảo tồn, gìn giữ
  6. authenticity /ɔ:θen’tɪsəti/ (n.): tính xác thực, chân thật
  7. cast /kɑ:st/ (v.): đúc (đồng…)
  8. craft /krɑ:ft/ (n.): nghề thủ công
  9. craftsman /’krɑ:ftsmən/ (n.): thợ làm đồ thủ công
  10. team-building /’ti:m bɪldɪŋ/ (n.): xây dựng đội ngũ, tinh thần đồng đội
  11. drumhead /drʌmhed/ (n.): mặt trống
  12. embroider /ɪm’brɔɪdə(r)/ (v.): thêu
  13. frame /freɪm/ (n.): khung
  14. lacquerware /’lækəweə(r)/ (n.): đồ sơn mài
  15. layer /’leɪə(r)/ (n.): lớp (lá…)
  16. mould /məʊld/ (v.): đổ khuôn, tạo khuôn
  17. sculpture /’skʌlptʃə(r)/ (n.): điêu khắc, đồ điêu khắc
  18. surface /’sɜ:fɪs/ (n.): bề mặt
  19. thread /θred/ (n.): chỉ, sợi
  20. weave /wi:v/ (v.): đan (rổ, rá…), dệt (vải…)
  21. turn up /tɜ:n ʌp/ (phr. v.): xuất hiện, đến
  22. set off /set ɒf/ (phr. v.): khởi hành, bắt đầu chuyến đi
  23. close down /kləʊz daʊn/ (phr. v.): đóng cửa, ngừng hoạt động
  24. pass down /pɑ:s daʊn/ (phr. v.): truyền lại (cho thế hệ sau…)
  25. face up to /feɪs ʌp tu/ (phr. v.): đối mặt, giải quyết
  26. turn down /tɜ:n daʊn / (phr. v.): từ chối
  27. set up /set ʌp/ (phr. v.): thành lập, tạo dựng
  28. take over /teɪk əʊvə/ (phr. v.): tiếp quản, kế nhiệm, nối nghiệp
  29. live on /lɪv ɒn/ (phr. v.): sống bằng, sống dựa vào
  30. treat /tri:t/ (v.): xử lí
  31. carve /kɑ:v/ (v.): chạm, khắc
  32. stage /steɪdʒ/ (n.): bước, giai đoạn
  33. artifact /’ɑ:tɪfækt/ (n.): đồ tạo tác
  34. loom /lu:m/ (n.): khung cửi dệt vải
  35. versatile /’vɜ:sətaɪl/ (adj.): nhiều tác dụng, đa năng
  36. willow /’wɪləʊ/ (n.): cây liễu
  37. charcoal /’tʃɑ:kəʊl/ (n.): chì, chì than (để vẽ)
  38. numerous /’nju:mərəs/ (adj.): nhiều, đông đảo, số lượng lớn
  2. Từ vựng tiếng Anh Unit 2 lớp 9 City Life
  1. fabulous (adj) /ˈfæbjələs/: tuyệt vời, tuyệt diệu
  2. reliable (adj) /rɪˈlaɪəbl/: đáng tin cậy
  3. metropolitan (adj) /ˌmetrəˈpɒlɪtən/: (thuộc về) đô thị, thủ phủ
  4. multicultural (adj) /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/: đa văn hóa
  5. variety (n) /vəˈraɪəti/: sự phong phu, đa dạng
  6. grow up (ph.v) /ɡrəʊ ʌp/: lớn lên, trưởng thành
  7. packed (adj) /pækt/: chật ních người
  8. urban (adj) /ˈɜːbən/: (thuộc) đô thị, thành thị
  9. Oceania (n) /ˌəʊsiˈɑːniə/: châu Đại Dương
  10. medium-sized (adj) /ˈmiːdiəm-saɪzd/: cỡ vừa, cỡ trung
  11. forbidden (adj) /fəˈbɪdn/: bị cấm
  12. easy-going (adj) /ˈiːzi-ˈɡəʊɪŋ/: thoải mái, dễ tính
  13. downtown (adj) /ˌdaʊnˈtaʊn/: (thuộc) trung tâm thành phố, khu thương mại
  14. skyscraper (n) /ˈskaɪskreɪpə/: nhà cao chọc trời
  15. stuck (adj) /stʌk/: mắc kẹt, không di chuyển được
  16. wander (v) /ˈwɒndə/: đi lang thang
  17. affordable (adj) /əˈfɔːdəbl/: (giá cả) phải chăng
   
  Gửi ý kiến